Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

Yield en revenu management

Dit is de E-learner met als onderwerp, Yield- Revenu management. Om een E-learner zo goed mogelijk te maken, lees je voorafgaand aan de controlevragen de tekst, bekijk je de filmpjes en/of afbeeldingen goed. Dit geeft je uiteindelijk een betere kans op de E-learner positief af te ronden. De score van alle voor deze module gemaakte E-learners samen, bepalen deels je eindcijfer voor het vak (DEVABS) Deltion Vakantiebeurs.

Succes met deze E-learner!!

Clock 10 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-08-2025

Login / Inschrijven