Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

Promotieinstrumenten

Welkom in de E-learner Promotieinstrumenten. Je gaat nu de theorie die je in het hoorcollege hebt aangeboden gekregen toetsen. Belangrijk is dat je je goed afsluit en concentreert want het resultaat telt mee in je eindbeoordeling van deze module.

Succes!

Clock 10 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-08-2025

Login / Inschrijven