Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

Doelgroepen I&A Leisure P6

In deze training leer je verschillende doelgroepen kennen. In de vorige periode heb je geleerd dat je doelgroepen kan segmenteren (onderverdelen) in bijvoorbeeld leeftijden. In deze training leer je dat er meerdere mogelijkheden van segmenteren zijn. Deze periode leer je over doelgroepen die zijn gesegmenteerd in interessegebieden/leefstijlen. Op basis van wat je in deze training leert kun je achterhalen welke doelgroep(en) past bij het aan jou gekoppelde toeristisch gebied. Ook weet je hoe je jouw doelgroep(en) het beste kan bedienen.

Succes!

Clock 10 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-08-2025

Login / Inschrijven