Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

I&A Leisure Periode 5

Deze training is onderdeel van de module "organiseer een activiteitenmiddag voor een basisschoolgroep 7 & 8". De theorie wordt aangeboden in aandachtspunten, het is aan jou om ervoor te zorgen dat je begrijpt wat deze aandachtspunten echt betekenen. Ook zoek je uit hoe deze aandachtspunten invloed hebben op het organiseren van de activiteitenmiddag.

De training bevat de volgende onderdelen:

  • organisatievormen
  • big five
  • thematisch werken

Deze training wordt getoetst met een online toets, daarin word je niet alleen getoetst op bovenstaande onderwerpen maar ook op het onderdeel doelgroepen. Het onderdeel doelgroepen is in de module behandeld en vind je dus niet in deze online training.

Succes!

Clock 25 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-08-2025

Login / Inschrijven