Cookies van ETT

Op deze pagina vindt u meer informatie over de doeleinden van gegevensbewerking, die wij op deze website gebruiken. Wij maken u erop attent dat wij voor de werking van de website persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Deze verwerking dient te allen tijde het belang van uw gebruik van deze e-learning website. Wij benadrukken dat de persoonsgegevens die worden verwerkt en de informatie van uw apparaat nimmer met derden leveranciers (en/of advertentiepartners) worden gedeeld.

Het betreft hierbij cookies, unieke ID's en netwerk-gebaseerde identificatiemiddelen samen met andere informatie bijv. browsertype en informatie, taal, schermgrootte en overige ondersteunde technologie├źn. Deze kunnen op uw apparaat worden opgeslagen of worden gelezen om dat apparaat, telkens wanneer het verbinding maakt de website, te herkennen voor de leerdoeleinden.

U heeft uiteraard het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking echter maken wij u erop attent dat u gebruik van deze e-learning website dan niet mogelijk is.


I&A Leisure Periode 5

Deze training is onderdeel van de module "organiseer een activiteitenmiddag voor een basisschoolgroep 7 & 8". De theorie wordt aangeboden in aandachtspunten, het is aan jou om ervoor te zorgen dat je begrijpt wat deze aandachtspunten echt betekenen. Ook zoek je uit hoe deze aandachtspunten invloed hebben op het organiseren van de activiteitenmiddag.

De training bevat de volgende onderdelen:

  • organisatievormen
  • big five
  • thematisch werken

Deze training wordt getoetst met een online toets, daarin word je niet alleen getoetst op bovenstaande onderwerpen maar ook op het onderdeel doelgroepen. Het onderdeel doelgroepen is in de module behandeld en vind je dus niet in deze online training.

Succes!

Clock 25 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-08-2025

Login / Inschrijven